Місія

                                         

attention PNG65        Вдосконалення законодавчої бази країни, моніторинг та вирішення проблемних питань галузі, взаємодія з органами державної влади, приватними і державними підприємствами, галузевими    та споживчими об’єднаннями, консалтинговими агентствами і ЗМІ з метою впровадження і дотримання європейських стандартів якості послуг на ринках, а також захисту інтересів компаній-  учасників Асоціації. 
     
computer icons vecteur clip art graphic   НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ БІЗНЕСОМ І ВЛАДОЮ
computer icons vecteur clip art graphic   ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИКИ
computer icons vecteur clip art graphic   СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ
computer icons vecteur clip art graphic   ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ НОРМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ